Nerwica - strona o nerwicach.
Zespół Aspergera - objawy i leczenie zespołu Aspergera.

Co w witrynie...

Dystymia

Dystymia czyli depresja nerwicowa, to wyodrębniona jednostka chorobowa charakteryzująca się przewlekłym, nawet kilkuletnim, spadkiem motywacji i energii życiowej. Dalej…

Depresja

Choroba afektywna - ciężkie zaburzenie nastroju. Wyróżniamy wiele odmian depresji: depresja endogenna, sezonowa, depresja poporodowa. Dalej…

Fobia społeczna…
Kiedy pomaga psycholog?…
Warsztaty psychologiczne…
Terapia indywidualna…
Leczenie integracji sensorycznej…
Trudności z zajściem w ciążę. Psychoterapia…
Anoreksja - wpływ kulturowych uwarunkowań na rozwój choroby…
Psychoterapia - Studia…
Zasady selekcji dzieci do grup psychoterapeutycznych…

Leczenie integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna (SI) to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu.
Integracja sensoryczna (SI) w ujęciu terapeutycznym to metoda pracy z dziećmi.

Nieprawidłowy rozwój dziecka w obszarze integracji sensorycznej, który może mieć fatalny wpływ na całe życie - również dorosłe - dziecka, wymaga zarówno diagnozy jak i terapii. W ramach leczenia braku integracji sensorycznej motywuje się dziecko do wykonywania różnorodnych czynności, które stymulują jego układ nerwowy i pomagają zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z przetwarzaniem których dziecko ma trudność.

Integracja sensoryczna jest ważna dla całokształtu rozwoju człowieka. Bez właściwej oceny sygnałów pochodzących z ciała i do niego dochodzących, nie jest bowiem możliwe pełne funkcjonowanie w otaczającym świecie. Z uwagi na to, w przypadku diagnozy zaburzeń w rozwoju sensorycznym dziecka, konieczne jest rozpoczęcie terapii.

W kraju działa kilkanaście ośrodków dysponujących specjalnie przygotowanymi salami, które umożliwiają trenowanie z dzieckiem i stymulowanie jego układu nerwowego.

Terapia Integracji Sensorycznej musi być przeprowadzona przez certyfikowanych terapeutów, którzy znają przyczyny zaburzenia, jego możliwe rodzaje oraz wiedzą w jaki sposób stymulować i zachęcać dziecko, by terapia przyniosła spodziewane efekty, a dziecko zachowało motywację do wykonywania ćwiczeń.

Dla dziecka, terapia nie jest i nie powinna być nieprzyjemnym i żmudnym zbiorem czynności a zabawą, której dodatkową funkcją jest poprawa jego funkcjonowania.